โปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 7 คืน (Classic)

โปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 7 คืน (Classic) แบ่งการเที่ยวออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 3 วันแรกจะเป็นการนำเที่ยวท้องถิ่นโดยไกด์ผู้ชำนาญ โดยใช้การเดินทางด้วยพาหนะหลากหลายรูปแบบ ส่วนที่ 2 4 วันหลัง คือการเที่ยวเองด้วยรถไฟโดยใช้ตั๋ว Swiss Travel Pass แม้จะเป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่ทางลัดดาสวิสเฮ้าส์จะช่วยแนะนำและวางแผนการเดินทาง การท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเที่ยวด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

เที่ยวท้องถิ่นโดยไกด์ผู้ชำนาญ

วันที่ 1 เริ่มต้นที่สนามบิน Zurich

เดินทางจากนามบินด้วยรถตู้จากทางลัดดาสวิสเฮ้าส์ > พาเที่ยวด้วยตั๋วท้องถิ่น Oskar โดยไกด์ผู้ชำนาญ

สถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ Appenzell, Ebanalp, Aescher, Hoher Kasten

วันที่ 2

เที่ยวเมืองมรดกโลก St.Gallen พบกับ 1 ใน 3 ของหอสมุดที่เก่าที่สุดในโลก > เดินทางไปยังเขาที่สูงสุดที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Säntis

วันที่ 3

นั่งรถไฟสายท้องถิ่นชมวิวเลียบทะเลสาบ Konstanz พบกับเมืองเก่าแก่อย่าง Stein am Rhein

ล่องเรือไปบนแม่น้ำไรน์เพื่อเดินทางไปยังเมือง Schaffhausen ต่อด้วยนั่งรถไฟไปยังน้ำตกไรน์ Rheinfall

ราคาแพคเกจ CLASSIC

ห้องพักทิวสน

จำนวนผู้เข้าพักราคา (CHF)
1-2 คน1,850
3 คน1,750
4 คน1,650

ห้องพักกุหลาบ

จำนวนผู้เข้าพักราคา (CHF)
1-2 คน1,750

ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อหัว เช่น เข้าพักห้องทิวสน 2 คน คิดเป็นเงิน 1,850 x 2 = 3,700 สวิสฟรังก์

ราคาข้างต้นครอบคลุม


 • รับ-ส่ง ที่สนามบิน Zurich ด้วยรถตู้ EV 7 ที่นั่ง Mercedes Benz EQV
 • ห้องพักที่ลัดดาสวิสเฮ้าส์ 7 คืน
 • อาหารเช้า-เย็น ตลอดการเข้าพักเลือกได้ทั้งอาหารไทยและท้องถิ่น โดยลัดดาสวิสเฮ้าส์
 • ตั๋วท้องถิ่น OSKAR 3 วัน ใช้ร่วมกับรถยนต์ รถไฟ เรือ
 • ตั๋วขึ้นเขา 3 ที่คือ Ebenalp, Hoher Kasten และ Säntis จังหวัด Appenzell
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ภายในท้องถิ่น
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 4 วัน
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยว 3-4 วันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 • ค่าตั๋วรถไฟ Swiss Travel Pass 3-4 วันแล้วแต่ลูกค้าเลือก (เที่ยวเอง)
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบ้านพัก
โดยแพคเกจนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าประกัน
 • ค่าห้องพัก ในกรณีไปพักที่อื่นนอกจากลัดดาสวิสเฮ้าส์ (สามารถเก็บกระเป๋าสัมภาระไว้ที่ลัดดาสวิสเฮ้าส์ได้ตามระยะเวลาในแพคเกจ)
 • ค่าโรงแรมที่ Interlaken ในกรณีค้างคืน โดยท่านสามารถจองห้องพักเอง หรือให้ทางลัดดาสวิสเฮ้าส์จองและสำรองจ่ายก่อนได้
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยความต้องการของท่านเอง

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • จำกัดผู้เข้าพักตามแพคเกจที่เลือก (Classic ไม่เกิน 6 คน, Premium ไม่เกิน 5 คน)
 • จองที่พักโดยระบุแพคเกจ จำนวนคน ชื่อผู้เข้าพัก และวันที่ ผ่านแบบฟอร์มนี้
 • จ่ายค่ามัดจำคนละ 500 สวิสฟรังก์ สามารถจ่ายเป็นเงินไทยโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่จ่ายเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่เหลือจ่ายเมื่อเดินทางมาถึงลัดดาสวิสเฮ้าส์โดยจ่ายเป็นเงินสวิสฟรังก์
 • กรณีมีเหตุทำให้เข้าพักไม่ได้ตามวันเวลาที่จองไว้ ทางเราสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยเช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือป่วยกระทันหันไม่สามารถเดินทางได้
 • จ่ายเป็นเงินสวิสฟรังก์เท่านั้น
 • กรณีจ่ายด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต มีค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3%

ติดต่อเรา